Dekretacja i księgowanie

Dekretacja i księgowanie

W module Rozliczenia Kosztów możliwe jest ewidencjonowanie wszystkich faktur i kosztów poniesionych przez pracownika oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Każdy pracownik wprowadza do systemu własne wydatki oraz określa ich typ wybierając odpowiednie wartości z list rozwijanych.

Program do rozliczania kosztów online odciąża pracowików działu księgowości od masowego wprowadzania wszystkich faktur i określania dla nich dekretacji niezbędnych dla każdego programu księgowego.

Na podstawie wyboru dokonanego na listach dla wybranej pozycji kosztowej, możliwe będzie jej automatyczne zadekretowanie na odpowiednim koncie w systemie księgowym. W efekcie pracownicy nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej sposobu dekretacji, gdyż jest ona ustalana na podstawie charakterystyki kosztu wynikającej z wyboru na listach.

dekretacja i księgowanie 1

Listy, ich liczba, pozycje na każdej liście, wzajemne powiązania pomiędzy pozycjami oraz sposób dekretacji są elementem parametryzacji systemu. Każdy wprowadzony wydatek można dzięki aplikacji Rozliczenia kosztów zadekretować w indywidualny sposób.

Kwoty wydatków można wprowadzić w systemie w dwojaki sposób:

  • podając kwotę netto i stawkę VAT – system wyliczy wartość brutto,
  • podając kwotę brutto i stawkę VAT - system wyliczy wartość netto.

Na poziomie wprowadzania kosztów do systemu Rozliczenia kosztów, możliwe jest określenie wielu pozycji na jednym dokumencie (np.: faktura) z różnymi stawkami VAT i różnymi dekretacjami. Możliwe jest też m.in.: niezależna dekretacja każdej pozycji, podział procentowy każdej pozycji na wiele dekretacji oraz użycie konfigurowalnych szablonów dekretacji.

W systemie przy rozliczeniach walutowych istnieje możliwość indywidualnego wprowadzenia kursu walut (np.: na podstawie rachunku z kantoru, rozliczenia karty płatniczej) lub na podstawie notowań NBP z określonego dnia.

Na podstawie zatwierdzonych w systemie dokumentów rozliczenia kosztów można wykonać eksport kosztów do dowolnego systemu księgowego.