Oferta LUMINUM

Oferujemy rozwiązania funkcjonujące w dwóch modelach:
- w Chmurze Obliczeniowej (Cloud Computing) jako usługa abonamentowa. Polecana, gdy chcesz szybko korzystać z produktu bez inwestycji w infrastrukturę IT.
- indywidualna wersja systemu instalowana na serwerze Twojej firmy lub hostowana przez nas. Rekomendowana zwłaszcza, gdy masz bardzo wielu pracowników i oczekujesz indywidualnego dostosowania systemu do Twoich potrzeb.

Oferta systemu w Chmurze Obliczeniowej
Oferujemy rozwiązanie w Chmurze Obliczeniowej (Cloud Computing) działające w modelu SaaS (Software as a Service). W modelu tym z rozwiązania korzystasz przy użyciu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji ani oprogramowania ani sprzętu w Twojej firmie.

Opłata za system pobierana jest w formie miesięcznego, kwartalnego, półrocznego lub rocznego abonamentu. Skontaktuj się z nami aby otrzymać aktualną Ofertę.

Wybór modułów
Cena
 
Wybór modułów
Cena


Abonament
Liczba użytkowników
Cena łącznaFunkcjonalność modułów Intranet oraz Pracownicy stanowi integralną część rozwiązania LUMINUM i dostępna jest bezpłatnie przy zakupie dowolnego innego modułu.


Oferta systemu indywidualnego

Wymagasz systemu działającego na serwerze w Twojej firmie? Oferujemy również rozwiązanie, które sprawnie uruchomimy w takiej formie. Dodatkowo, w cenie systemu zyskujesz możliwość dostosowania go do indywidualnych preferencji i procesów. Skontaktuj się z nami, a zaprezentujemy ofertę dla Twojej firmy.