Efektywna i wygodna ewidencja czasu pracy za pomocą komputera? Przetestuj nasz system RCP online, który pozwala w prosty sposób prowadzić elektroniczny rejestrację czasu pracy. Taka elektroniczna lista obecności jest znaczącym ułatwieniem dla średnich oraz dużych firm i przedsiębiorstw.

LUMINUM dostarcza swoim klientom System rejestracji czasu pracy, który jest rozwiązaniem na miarę XXI wieku. System do ewidencji czasu pracy to wprost rewolucyjne rozwiązanie, które doceniło już wielu klientów z różnych branż.

Oferowana przez LUMINUM elektroniczna ewidencja czasu pracy jest w pełni dostosowana do polskich realiów oraz obowiązujących norm prawnych. System gwarantuje zgodność z Kodeksem Pracy, a dodatkowo pozwala na implementację reguł specyficznych dla konkretnego odbiorcy tego rozwiązania. Dzięki temu nasz elektroniczny System monitorowania i mierzenia czasu pracy pracowników online można dowolnie modyfikować, aby jak najlepiej spełniał potrzeby danej organizacji.

Już dziś umów się na prezentację Rozwiązania lub sprawdź demo

Umów się Zobacz demo
specjalista

Innowacyjne rozwiązania dla biznesu
Elektroniczny pomiar czasu pracy pozwala na szybką oraz wygodną rejestracja za pomocą komputera lub innych urządzeń zewnętrznych (bramki, rejestratory, czytniki kart, breloki). To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu naszego programu RCP online – w sposób prosty, szybki i wygodny. Dodatkowo elektroniczna lista obecności jest dużym ułatwieniem w działalności średnich i dużych przedsiębiorstw oraz firm.

Oferowane przez LUMINUM rewolucyjne oprogramowanie doceniło już wielu klientów: ten system ułatwia pełną kontrolę i rejestrację czasu pracy.

Nasz program do zarządzania czasem pracy może być obsługiwany przez dowolne urządzenie z dostępem do Internetu - jest to rozwiązanie na miarę XXI wieku, które i Ty możesz już dziś wprowadzić w swojej firmie.

system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 1
 

Elektroniczny system ewidencji czasu pracy to bardzo komfortowy sposób sprawowania kontroli nad czasem pracy we wszystkich średnich oraz dużych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
 

LUMINUM to najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!

Ewidencja czasu pracy online to intuicyjny, nowoczesny i komfortowy sposób kontrolowania przepracowanego czasu, nadgodzin, dopełnień, pracy w godzinach nocnych oraz nieobecności i spóźnień. Dzięki naszemu systemowi rejestracja czasu pracy oszczędza czas oraz pozwala uniknąć dodatkowej pracy przy jego weryfikacji i rozliczaniu.

Dzięki oprogramowaniu Systemem RCP online można wyeliminować papierowe listy obecności, spóźnień i nadgodzin. Wszystkie te składniki ewidencjonuje system, bez potrzeby ręcznej kontroli, obliczania faktycznie przepracowanych godzin pracy, czasu niedopracowania oraz ilości nadgodzin. System również automatycznie zarządza czasem pracy dla matek karmiących oraz osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca lub przełożony może w dowolnej chwili wygenerować raporty z wypracowanymi nadgodzinami pracowników oraz harmonogramami pracy czy zaplanowanymi urlopami. System LUMINUM sprawia, że pomiar czasu pracy jest prosty, a także ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi, przekroczeniami czasu pracy, nadgodzinami, urlopami. To rozwiązanie sprawdzi się w każdej firmie, bez względu na jej profil działalności prowadzi i sprawi, że stanie się ona nowoczesną organizacją.

LUMINUM, posiadając ponad 20-stoletnie doświadczenie na rynku IT proponuje Ci narzędzie, dzięki któremu umocni Twoją pozycję na rynku, oraz usprawni działalność firmy.

Kompleksowy system rejestracji czasu pracy

Oferowany przez nas System do ewidencji czasu pracy online składa się z elementów takich jak:

 • automatyczna ewidencja nadgodzin 50%, nadgodzin 100% i nocek oraz ich automatyczna klasyfikacja,
 • automatyczne wyznaczanie dopełnień dla osób zatrudnionych na niepełnym etacie,
 • tworzenie harmonogramów grupowych oraz indywidualnych, tworzenie wielopoziomowych harmonogramów uwzględniając specyfikę pracy wielozmianowej, w tym czterobrygadówki, 
 • niezależna obsługa planu i jego wykonania,
 • rozliczanie czasu pracy w oparciu o różne systemów:  podstawowy, równoważny, zadaniowy, zmianowy, nienormowany, a także możliwość stworzenia dowolnego systemu zgodnego z panującymi w firmie regułami,
 • możliwość rozliczeń dowolnego wymiaru czasu pracy - od najprostszych: cały etat, pół etatu, 3/4, 1/4 itd., aż po te bardziej skomplikowane:  4/5, 1/3, 7/16, 39/40, 21/80 itd.,
 • automatyczna kontrola wszystkich możliwych przekroczeń czasu pracy: odpoczynki dobowe, tygodniowe, drugi raz rozpoczęta doba, przekroczenia średnich w tygodniu, miesiącu i wiele innych, w tym możliwość zdefiniowania własnych kontrolek,
 • możliwość zlecenia nadgodzin do odbioru oraz do wypłaty,
 • ewidencja ponad 25 standardowych rodzajów urlopów, nieobecności oraz absencji (m.in. urlop wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, opiekuńczy, bezpłatny, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, zwolnienia lekarskie, odbiór nadgodzin, odbiór dnia wolnego i wiele innych) oraz możliwość definiowania własnych,
 • okresy rozliczeniowe definiowane indywidualne (miesięczne, trzymiesięczne, kwartalne, półroczne itd.),
 • odzwierciedlenie struktury organizacyjnej z podział na działy i oddziały oraz specjalny system uprawnień, który pozwala na wdrożenie zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach (przeprowadziliśmy dziesiątki wdrożeń w firmach, które zatrudniają powyżej tysiąca pracowników),
 • pełna dwukierunkowa integracja z zewnętrznymi systemami kadrowo-płacowymi (m.in. SAP, Sage, Comarch, Teta, Enova), która umożliwia automatyczne naliczanie płac oraz aktualizację danych pracowników, 
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w systemie.

Gwarantujemy, że nasz kompleksowy system RCP online spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającej grupy przedsiębiorców i firm. System rejestracji czasu pracy firmy LUMINUM jest rozwiązaniem perfekcyjnie dopasowywanym do wymagań klienta, skonfigurowanym pod jego potrzeby. Na etapie wdrożenia naszego systemu kontroli i rozliczeń godzin pracy pracowników dostosowujemy go do indywidualnych wymagań, a także do warunków panujących w firmie. LUMINUM wprowadza uproszczenie wszystkich procesów związanych z rejestracją i monitorowaniem czasu pracy.
 

Elektroniczna ewidencja czasu pracy to niesamowite usprawnienie dla Ciebie i wszystkich Twoich pracowników! Wybierz program do ewidencji czasu pracy od LUMINUM i stań się nowoczesną organizacją w zakresie zarządzania czasem pracy.
.

Oszczędzaj cenny czas 

Wybierając zaawansowany i w pełni konfigurowalny system do elektronicznej ewidencji czasu pracy online od LUMINUM oszczędzasz nie tylko czas. Oto przykładowe zalety używania  Systemu ewidencji czasu pracy:

 • dostęp do wszystkich informacji o czasie pracy, przekroczeniach, nadgodzinach, urlopach zebranych w jednym miejscu online (z każdego miejsca na świecie i o każdej godzinie),
 • dbasz o ekologię – unikamy zbędnego papieru, a tym samym potrzeby magazynowania i przechowywania ton dokumentów – cała dokumentacja jest dostępna online,
 • niesamowita wygoda dla pracowników i przełożonych - każdy z nich może kontrolować swój czas pracy, urlopy i nadgodziny w czasie rzeczywistym,
 • transparentność i przejrzystość - dzięki rejestracji czasu pracy online nie ma możliwości manipulowania danymi, a wszystkie informacje są dostępne w ewidencji.

Program do ewidencji czasu pracy - moduły

Poniżej przedstawiamy składowe naszego systemu kontroli czasu pracy.
 

Grafik pracy

Harmonogram pracy (Grafik) 

Służy on do wygodnego tworzenia grafików i harmonogramów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa czy firmy w oparciu o 3 różne schematy tworzenia. Jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze, dzięki temu tworzenie grafiku harmonogramu przebiega bardzo sprawnie i bezproblemowo. System umożliwia również generowanie powtarzalnych harmonogramów, w których można wprowadzać indywidualne modyfikacje.

system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 2
system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 3 Kontrola czasu pracy

Kontrola czasu pracy

Moduł umożliwia kontrolowanie godzin pracy pracowników oraz informuje o wszelkich przekroczeniach, nadgodzinach, urlopach, wcześniejszych wyjściach. Automatycznie nalicza nadgodziny oraz godziny pracy w porze nocnej. System przedstawia informacje w sposób przejrzysty i czytelny, a przełożeni mogą monitorować spóźnienia lub wcześniejsze wyjścia.

Harmonogram pracownika

Harmonogram pracownika

Funkcjonalność szczególnie doceniana przez pracowników, gdyż dzięki niemu każdy z nich ma dostęp do harmonogramu pracy w danym miesiącu. Posiada podgląd nie tylko grafiku, ale również informacje na temat rzeczywistego czasu pracy. System automatycznie weryfikuje niezgodności harmonogramu np. przekroczenia lub zbyt krótkie odpoczynki i informuje o tym w harmonogramie. Poprzez to narzędzie zarówno przełożony jak i pracownik są świadomi jak przebiega realizacja harmonogramu w firmie.

system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 4
system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 5 Forma zatrudnienia

Forma zatrudnienia

Przedstawia informacje o rodzaju zatrudnienia pracownika, o okresach rozliczeniowych oraz systemie czasu pracy dla każdej z zatrudnionych osób. Pracownika można przypisać do harmonogramu indywidualnego lub wybranego harmonogramu grupowego. Pracownik i pracodawca mają dostęp do potrzebnych informacji dotyczących zatrudnienia. Wystarczy zajrzeć do systemu LUMINUM.

Odbiór nadgodzin

Nadgodziny

Ten moduł RCP jest nieocenioną pomocą dla działów HR, gdyż dzięki przejrzystym oznaczeniom w programie wiadomo czy dane nadgodziny zostały rozliczone i w jaki sposób. Unikamy problemów, niedomówień i błędnych obliczeń czy interpretacji. To niezastąpiony moduł dla średnich i dużych firm czy przedsiębiorstw, bo dzięki niemu z łatwością można uniknąć pomyłek związanych z odbiorem nadgodzin. Wszystko zgodnie z prawem pracy.

system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 6
system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 7 Panel kontrolny

Panel kontrolny

Umożliwia szybkie i wygodne przechodzenie pomiędzy wszystkimi elementami RCP online. Za jego pomocą każdy przełożony, bardzo szybko odnajdzie wszystkie potrzebne informacje i przejdzie do realizacji najważniejszych funkcji w systemie. To wygodny pulpit pozwalający na łatwe korzystanie z systemu do rejestracji czasu pracy.

Urlopy

Urlopy

Moduł urlopowy to bardzo wygodne narzędzie do zarządzania wnioskami urlopami. Dzięki temu narzędziu pracownik może złożyć wniosek o dowolny urlop lub rodzaj absencji, a przełożony może go zaakceptować lub odrzucić. Wnioski urlopowe są automatycznie rozliczane w oparciu o harmonogram pracy. Moduł urlopowy posiada wiele przydatnych funkcji, które znacząco ułatwiają pracę.

system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 8
system rejestracji i ewidencji czasu pracy online 9 Raporty i integracja

Raporty i integracja

System umożliwia generowanie wielu niezbędnych raportów i zestawień. W kilka chwil można uzyskać zbiorcze dane z całej firmy lub jej wybranej części. Raporty pozwalają na wprowadzeniu wielu kryteriów filtrowania, wyszukiwania oraz sortowania danych. Dedykowane raporty w postaci exportów danych służą do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi.

Wybierz RCP online LUMINUM - współpracuj z najlepszymi!

Działamy na polskim rynku od przeszło 20-stu lat. Przykłada bardzo dużą wagę do zadowolenia naszych klientów. Wybierając system rejestracji czasu pracy LUMINUM mają Państwo pewność, że inwestują w przyszłość swojej firmy z najlepszymi. Bądź nowoczesny, innowacyjny i zdecyduj się na profesjonalny, funkcjonalny i zaawansowany system do ewidencji czasu pracy online dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy.
 

Więcej informacji