System okresowych ocen pracowniczych - SOOP

System okresowych ocen pracowniczych - SOOP

Czy zależy Ci na tym by usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy? Chciałbyś bardziej motywować swoich pracowników? Chciałbyś aby sami poznawali obszary warte poprawy? Mamy dla Ciebie właściwe narzędzie by osiągnąć swój cel, to nasz System Okredowych Ocen Pracowniczych (SOOP). System pozwala na wygodne, szybkie i proste budowanie formularzy ocen i premii dla Twoich pracowników. Wszystko w wygodnej elektronicznej formie. Już dziś przekonaj się jak wiele możliwości daje nasz program, zapoznaj się z naszą ofertą. Skuteczne i intuicyjna okresowa baza dokonań pracownika! Z nami to możliwe!

System ocen pracowniczych - element motywacji
Nasze narzędzie do wykonywania ocen pracowniczych jest niezbędne w firmie, przedsiębiorstwie, banku, organizacji czy innej instytucji. System oceniania pracowników jest dla nich samych bardzo jasną formą informacyjną na temat wykonywanej przez nich pracy, dzięki niemu wiedzą co robią dobrze, a co muszą jeszcze poprawić. Z kolei przełożeni mają jasny wgląd w ich osiągnięcia i wiedzą za co należy pochwalić podwładnych, może dać premię? Jeśli pracownik jest chwalony, docenia się jego wysiłek to zyskuje motywację do dalszego skutecznego wykonywania swoich obowiązków. To świetne narzędzie do motywowania pracowników, chcesz poprawić wyniki swojej firmy, zainwestuj w nasz System do okresowych ocen pracowniczych. Dzięki niemu, nic nie umknie Twojej uwadze, a pracownicy będą zawsze docenieni i zmotywowani do rozwoju i działania.

Już dziś umów się na prezentację Rozwiązania lub sprawdź demo

Umów się Zobacz demo
specjalista

Budowa naszego systemu okresowych ocen pracowniczych

Z naszym systemem dokonanie oceny miesięcznej, rocznej czy półrocznej nigdy nie będzie problemem, w każdej chwili będziesz mógł sprawdzić jak radzi sobie dany pracownik.
Oto co dostajesz decydując się na nasz system:


W skład SOOP wchodzą dwa główne moduły:

 • indywidualne dokumenty premiowe,
 • premie dla grup pracowników na podstawie wartości wskaźników ogólnych firmy (np. premia produkcyjna, sprzedażowa, zależna od wskaźników jakości, efektywności, satysfakcji klientów itd.)
.
 
system okresowych ocen pracowniczych 1
 

System oceniania pracowników jeśli chodzi o dokumenty indywidualne, pozwala na niezależne określenie zadań i celów do realizacji w firmie dla każdego pracownika oddzielnie, a także pozwala określić wysokość premii, zależnej od konkretnych wyników osiągniętych przez konkretnego pracownika. Dokument oparty jest na ogólnym szablonie, dzięki temu można go przydzielać do wielu pracowników (całego działu lub konkretnych zespołu), a następnie dowolnie modyfikować poszczególne zadania i cele do osiągnięcia, oraz przypisane premie zależne od tych zadań. Jest  to bardzo innowacyjne i niezwykle wygodne rozwiązanie, idealne dla współczesnych szybko rozwijających się przedsiębiorstw nastawionych na dynamiczny rozwój oraz skuteczne motywowanie pracowników.

Usprawnienie codziennej pracy

Nasze narzędzie okresowych ocen pracowniczych umożliwia pełną weryfikację zrealizowanych i nie zrealizowanych zadań, oraz określenie ich rezultatów. Dzięki naszemu systemowi możliwe jest automatyczne wyznaczanie premii dla danego pracownika, za osiągnięte cele i rezultaty. Wszystkie zadania wyznaczone dla danego pracownika lub grupy, oraz premie za ich osiągnięcie, są akceptowane pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym w elektronicznej formie. Jest to szybkie, jasne, przejrzyste i klarowne.

Elektroniczny obieg dokumentów przyspiesza wszystkie procesy związane z okresową oceną pracowników, oraz pozwala na dostęp do potrzebnych dokumentów zawsze i wszędzie - bez konieczności przeglądania stert dokumentów, segregatorów, ankiet czy arkuszy. Wszystkie dokumenty zebrane są w jednym miejscu i zawsze mają do nich dostęp uprawnione do tego osoby.  Elektroniczny okresowy system oceny pracowników to wymarzony moduł dla działu HR, któremu usprawni pracę.

System ocen pracowniczych to pożądane rozwiązanie dla Twojej firmy

Oto jak działa nasz System ocen pracowniczych?
W przypadku premii ogólnych (dla grup) dokumenty premiowe tworzone są dla określonej grupy pracowników (np. dla danego działu, zespołu ) na podstawie sporządzonych celów i zrealizowanych w firmie rezultatów. Możliwe jest również generowanie premii zaległych np. jeśli wskaźniki w firmie są osiągane narastająco (w ujęciu rocznym).

 
system okresowych ocen pracowniczych 1


Dokumenty premiowe można podzielić na dowolne typy używane w firmie np.:

 • finansowy,
 • indywidualny,
 • sprzedażowy,
 • produkcyjny,
 • lojalnościowy
 • uznaniowy.
 
system okresowych ocen pracowniczych 3
 

Dokumenty premiowe można również przypisać do dowolnych okresów rozliczeniowych - miesięcznych, kwartalnych, rocznych itd. (ustalonych indywidualnie)

Wypełnienie dokumentu premiowego jest bardzo proste, a jego obieg po firmie przebiega automatycznie, szybko i sprawnie. Taki sposób motywacji pracowników sprawdza się w każdej firmie, bez względu na wielkość. Papierowe ankiety i arkusze są niepraktyczne, przeszukanie ich zajmuje dużo czasu, często giną, często ulegają zniszczeniu a koszty ich przechowywania stają się coraz wyższe, możesz postawić na nowoczesne elektroniczne rozwiązanie, które wyeliminuje zbędną papirologię w Twojej firmie i ułatwi kontrolę i motywowanie Twoich pracowników

Przykładowe kryteria oceny pracownika

Oferowany przez Technology System ocen pracowniczych jest uniwersalny, a na samym etapie wdrażania może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań Twojej firmy. Zapomnij o przestarzałej formie papierowej ankiet i arkuszy, postaw na rozwiązanie na miarę XXI wieku. Co może wchodzić w skład kryteriów okresowej oceny pracowników?

 • Ambicja i inicjatywa.
 • Stosunek do innych pracowników i przełożonych.
 • Produktywność i efekty pracy.
 • Czas produkcji określonych elementów (dla pracowników działu produkcji).
 • Wskaźniki jakościowe i ilościowe (dla pracowników działu produkcji).
 • Ilość pozyskanych klientów (dla pracowników działu sprzedaży).
 • Kwoty sprzedanych produktów lub usług (dla pracowników działu sprzedaży).

Nasz System okresowej oceny pracowników pomoże Ci przeprowadzić rzetelnie i sprawnie ocenę pracowników oraz według dowolnie przez Ciebie wybranych kryteriów. Oceny roczne, półroczne, miesięczne - każdą z nich dzięki naszemu systemowi przeprowadzisz bezproblemowo i szybko.
 

Jakie funkcje realizuje system oceny pracowników?

Nasz system ocen okresowych pracowników (SOOP) dla firm, instytucji, przedsiębiorstw, organizacji, banków oraz innych podmiotów posiada funkcje:

 • tworzenie dokumentów ocen i premii różnego rodzaju,
 • komunikacja między pracownikiem a osobą akceptującą dokument premii w dowolnych wariantach obiegu dokumentu, na każdym jego etapie
 • tworzenie róznorodnych typów szablonów dokumentów, które będą używane w firmie,
 • definiowanie progów, zadań, wskaźników, grup, dzięki którym można tworzyć dokumenty dostosowane do potrzeb konkretnej firmy odnośnie premii 
 • tworzenie odpowiednich dla firmy okresów rozliczeniowych, do których przypisane zostaną dokumenty premii,
 • eksport wyznaczonych premii do zewnętrznego programu księgowego,
 • generowanie raportów dotyczących dokumentów premiowych, premii i ich statusów r
 • powiadomienia e-mail o działaniach dotyczących dokumentów premiowych,
 • repozytorium dokumentów premii.


System ocen pracowniczych online to najskuteczniejsze narzędzie jakie możesz wybrać by motywować swpich pracowników! Skontaktuj się z nami już dziś i wprowadź je do swojej firmy, bądź nowoczesny!

 

Więcej informacji